Увага это: Увага — что это такое? Определение, значение, перевод

Содержание

%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b0 на русский — Белорусский-Русский

B±-, B0-мезоны змяшчаюць B-кварк і кварк (або антыкварк) першага пакалення (u- або D-кварк).

B±-, B0-мезоны содержат b-кварк и кварк (или антикварк) первого поколения (u- или d-кварк).

WikiMatrix

Астранамічныя назіранні ў той дзень паказалі 83° 31′ пн. ш. пры 96° 27′ з. д..

Астрономические наблюдения в тот день показали 83° 31’ с. ш. при 96° 27’ з. д..

WikiMatrix

Лепшы вынік — 83-е месца ў спрынце на трасах Чэзана-Сан-Сікарыё ў 2006 годзе.

Лучший результат — 83-е место в спринте на трассах Чезано-Сан-Сикарио в 2006 году.

WikiMatrix

83°10,50′ з. д.HGЯO) Археолагі таксама выявілі ў кургане сляды чалавечай крэмацыі і камень для прашчы.

83°10,50′ з. д.HGЯOL) Археологи также обнаружили в кургане следы человеческой кремации и камень для пращи.

WikiMatrix

Наогул, сістэма viaTOLL павялічыцца на 83 км аўтамагістралей, 160 км хуткасных дарог і 56 км дарог рэспубліканскага значэння іншага класа.

В общей сложности, система viaTOLL увеличится на 83 км автомагистралей, 160 км скоростных дорог и 56 км дорог республиканского значения иного класса.

viatoll

Ардэны — адзін з першых 83 дэпартаментаў, створаных у сакавіку 1790 г. Утвораны на тэрыторыі былых правінцый Шампань, Аргона.

Арденны — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 г. Образован на территории бывших провинций Шампань, Аргона.

WikiMatrix

Піраміда пасля завяршэння будаўніцтва паднялася на вышыню 55 м, з даўжынёй асновы 83 м і нахілам у 54 градусы.

Пирамида после завершения строительства поднялась на высоту 55 м, с длиной основания 83 м и наклоном в 54 градуса.

WikiMatrix

Колькасць прадпрыемстваў пошты, тэлеграфа і тэлефона ў СССР на канец 1971 года склала 83 тысячы.

Число предприятий почты, телеграфа и телефона в СССР на конец 1971 года составило 83 тысячи.

WikiMatrix

Усяго ў тунэлі Тэватрона ўстаноўлена 2 дэтэктара — CDF (англ.) і D0 (англ.).

Всего в туннеле Тэватрона установлено 2 детектора — CDF (англ.) и D0 (англ.).

WikiMatrix

У выніку санкавых паходаў трое яе ўдзельнікаў дасягнулі самай паўночнай на той час шыраты 83°24′ на 40° з. д. (на тры хвіліны паўночней шыраты, дасягнутай Альбертам Маркемам(руск.) бел. з Брытанскай экспедыцыі Джорджа Нэрса(руск.) бел. ў 1876 годзе).

В результате санных походов трое её участников достигли самой северной на то время широты 83°24′ на 40° з. д. (на три минуты севернее широты, достигнутой Альбертом Маркемом из Британской экспедиции Джорджа Нэрса в 1876 году).

WikiMatrix

У 1875 годзе быў усталяваны 83-см тэлескоп.

В 1875 году был установлен 83-см телескоп.

WikiMatrix

Ніжняя Шаранта (так зваўся дадзены дэпартамент да 4 верасня 1941 г.) — адзін з першых 83 дэпартаментаў, створаных у сакавіку 1790 года.

Нижняя Шаранта (так назывался данный департамент до 4 сентября 1941 года) — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 года.

WikiMatrix

За час польскай кампаніі вермахт страціў 259 машын, аднак беззваротныя страты склалі толькі 83 адзінкі.

За время польской кампании вермахт потерял 259 машин, однако безвозвратные потери составили только 83 единицы.

WikiMatrix

У 2005 годзе выйшла трэцяе выданне CD, якое змяшчае прыкладна 63 000 бібліяграфічных запісаў з нумароў часопіса 83 (1990) — 97(2004) .

В 2005 году вышло третье издание на CD, которое содержит примерно 63 000 библиографических записей из номеров журнала 83 (1990) — 97(2004).

WikiMatrix

Большасць месцаў (83) атрымала галоўная свецкая партыя «Нідаа Туніс», а найбуйнейшая ісламісцкая партыя «Ан-Нахда» — 68 месцаў.

Большинство мест (83) получила главная светская партия «Нидаа Тунис», а крупнейшая исламистская партия «Ан-Нахда» — 68 мест.

WikiMatrix

Адкрыў тры каметы: дзве доўгаперыядычныя — C/1844 Y2 і C/1857 D1, і адну кароткаперыядычную — 6P.

Открыл три кометы: две долгопериодические — C/1844 Y2 и C/1857 D1, и одну короткопериодическую — 6P.

WikiMatrix

Найбольш радыкальнае працягу камуністаў рабочых саветаў у Германіі — AAUD-E (Усеагульны Працоўны Саюз — Адзінства, да 83 тыс. удзельнікаў) — не проста выступала з крытыкай партый і прафсаюзаў, але сцвярджала, што гэтыя буржуазныя інстытуты павінны быць знішчаныя свядомымі рабочымі, як і ўсе іншыя арганізацыі буржуазіі (прыватныя кампаніі, парламенты, дзяржаўныя органы).

Наиболее радикальное течение коммунистов рабочих советов в Германии — AAUD-E (Всеобщий Рабочий Союз — Единство, до 83 тыс. участников) — не просто выступало с критикой партий и профсоюзов, но утверждало, что эти буржуазные институты должны быть уничтожены сознательными рабочими, как и все прочие организации буржуазии (частные компании, парламенты, государственные органы).

WikiMatrix

У яго ўвайшлі тэрыторыі, якія засталіся ў складзе Францыі ад былых дэпартаментаў Мёрт і Мозель (два з 83 дэпартаментаў, утвораных падчас Вялікай французскай рэвалюцыі ў сакавіку 1790 г.).

В него вошли территории, оставшиеся в составе Франции от бывших департаментов Мёрт и Мозель (два из 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 г.).

WikiMatrix

Сухафрукты багатыя на вітаміны (A, B1, B2, B3, B5, B6) і мінеральныя элементы (жалеза, кальцый, магній, фосфар, калій, натрый), утрымліваюць каля 250 ккал і 1,5 — 5 г бялку на 100г.

Сухофрукты богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и минеральными элементами (железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий), содержат порядка 250 ккал и 1,5 — 5 г белка на 100г.

WikiMatrix

Даследнікі адзначаюць, што Лако пасля вайны быў настроены супраць немцаў:83.

Исследователи отмечают, что Лако после войны был настроен против немцев:83.

WikiMatrix

Першым лічбавым дальномерным фотаапаратам у 2004 годзе стаў «Epson R-D1».

Первым цифровым дальномерным фотоаппаратом в 2004 году стал «Epson R-D1».

WikiMatrix

Рэспубліка Вануату размешчана на 83 астравах архіпелага Новыя Гебрыды.

Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды.

WikiMatrix

Да гэтага рэкордная колькасць соценных брэйкаў была зроблена на чэмпіянаце свету 2009 года — 83 серыі.

До этого рекордное количество соценных брейков было сделано на чемпионате мира 2009 года — 83 серии.

WikiMatrix

Частка экспедыцыі на санках, у якія былі запрэжаны людзі, пад кіраўніцтвам Альберта Маркема (Albert Markham) 12 мая 1876 года дасягнула рэкордных 83° 20′ 26″ паўн. ш., перш чым павярнуць назад.

Часть экспедиции, на санях, в которые были впряжены люди, под руководством Альберта Маркема (Albert Markham) 12 мая 1876 года достигла рекордных 83°20’26″ с. ш., прежде чем повернуть назад.

WikiMatrix

Выпуск залатога франка працягваўся да валадарання Людовіка XI (1461-83), калі ён быў выцеснены залатым экю.

Выпуск золотого франка продолжался до царствования Людовика XI (1461—1483), когда он был вытеснен золотым экю.

WikiMatrix

Ресторан Увага, метро Арбатская, Арбат, 9 — кухня европейская, украинская, меню и рецензии экспертов, описание ресторана, точный адрес в Москве, отзывы посетителей о ресторане Увага | Рестораны

В подвалах украинского культурного центра открылся пивной ресторан. В меню тяжелые домашние украинские блюда, добротные и основательные.

В подвалах украинского культурного центра открылся пивной ресторан. В меню тяжелые домашние украинские блюда, добротные и основательные.

В подвалах украинского культурного центра ходили женщины в расшитых фартуках и юбках, венках, с лентами на головах. «Шановнi добродий! Запрошуемо до нашого ресторану!„ — говорили женщины, усаживая за столики. Сводчатые потолки — главный элемент декора. Но если сравнивать с декоративными сетевыми проектами, то это даже к лучшему.

У „Уваги“ две главные особенности — неадаптированная кухня и веранда на Арбате, которая заполняется гостями столицы. Может быть, все дело в пиве. „Увага“ позиционирует себя как “пивной украинский ресторан„ с “домашним разноцветным пивом„, сваренным “на одной из небольших частных украинских пивоварен по старинным рецептам». Про разноцветное — не шутки. Три кита пивного меню: фирменное зеленое нефильтрованное, красное нефильтрованное «Черниговское» и белое нефильтрованное «Львовское» (все по 130 р./0,5 л). Зеленое и в самом деле зеленого цвета, «Черниговское» — полутемное и пьется мягко. Если вообще пьется: наше было прокисшее. Зато «Львовское» белое оказалось феерическим: легким и освежающим.

К еде здесь совсем не европейский подход: тяжелые домашние украинские блюда, добротные и основательные. Язык «Житомирский» (620 р.) с грибами, тушеной картошкой, помидорами, солеными огурцами, сыром и сметаной был совершенно нефотогеничным, но очень сытным. К тушенному в сметане кролику (380 р.) полагалась огромная порция тушеной картошки. В порции жареной украинской колбасы (290 р.) первую скрипку играла не сама колбаска, которая не впечатляла, а изумительная тушеная капуста. Одного взгляда на блюда достаточно, чтобы понять: без горилки (150 р./100 мл) осилить их невозможно. Зато с горилкой — очень даже. Но главное, ради чего стоит презреть и скромный интерьер, и специфическую арбатскую публику, — это вареники с вишней (210 р.): тонкое тесто, много вишни, сахарный сироп в качестве приправы.

Мораль: несмотря на неплохое пивное предложение, здешняя кухня полностью раскрывается только в сопровождении горилки.

Fly UIA
Незаплановані зміни у розкладі. PS6012…

Увага!
Незаплановані зміни у розкладі.

PS6012 Шарм-ель- Шейх — Київ від 7 Січня
Виліт PS6012 запланований 7 Січня 18:30 за місцевим часом, приліт до Київ – 7 Січня 23:00 за місцевим часом.

PS721 Київ — Анкара від 7 Січня
Виліт PS721 запланований 7 Січня 22:20 за місцевим часом, приліт до Анкари – 8 Січня 01:26 за місцевим часом.

PS517 Київ — Тбілісі від 7 Січня
Виліт PS517 запланований 7 Січня 23:55 за місцевим часом, приліт до Тбілісі – 8 Січня 04:49 за місцевим часом.

PS335 Київ — Венеція від 8 Січня
Виліт PS335 запланований 8 Січня 14:00 за місцевим часом, приліт до Венеція – 8 Січня 15:45 за місцевим часом.

PS336 Венеція — Київ від 8 Січня
Виліт PS336 запланований 8 Січня 16:45 за місцевим часом, приліт до Київ – 8 Січня 20:10 за місцевим часом.

Додаткову інформацію можна отримати в Контактному Центрі МАУ: +38 (044) 581-50-50, с[email protected].

Приносимо пасажирам свої вибачення за спричинені незручності та дякуємо за терпіння і розуміння.

Будь ласка, стежте за оновленнями на цій сторінці: http://bit.ly/1ntihFW

Attention!
Unplanned schedule changes.

PS6012 Sharm El Sheikh — Kyiv on January 7th
PS6012 departure scheduled for January 7, 18:30 local time, arriving to Kyiv — January 7, 23:00 local time.

PS721 Kyiv — Ankara on January 7th
Departure PS721 scheduled January 7, 22:20 local time, arriving in Ankara — January 8, 01:26 local time.

PS517 Kyiv — Tbilisi from January 7th
Departure PS517 scheduled January 7 23:55 local time, arriving to Tbilisi — January 8 04:49 local time.

PS335 Kyiv — Venice from January 8th
Departure PS335 scheduled January 8 14:00 local time, arriving to Venice — January 8 15:45 local time.

PS336 Venice — Kyiv from January 8th
Departure PS336 scheduled January 8 16:45 local time, arriving to Kyiv — January 8 20:10 local time.

Additional information can be received at UIA Contact: +38 (044) 581-50-50, с[email protected].

Dear passengers, we apologize for inconvenience that this may cause you and thank you for your patience and understanding

Please check this page for updates: http://bit.ly/1Q91wcH.

Дензел Уорд продолжает пользоваться уважением, на этот раз со стороны руководителей, тренеров и игроков.

Время, проведенное Дензелом Уордом в «Кливленд Браунс», было интересным, но оно продолжает вызывать его уважение.

Уорд, как ни странно, оказался четвертым в общем зачете для «Браунов» на том же драфте, когда лучшим выбором стал Бейкер Мэйфилд. Многие считали, что «Брауны» выберут пик в обороне Брэдли Чабба.

Продукт штата Огайо стал заменой давнему игроку «Кливленда» Джо Хадену, который был сокращен командой годом ранее.Мастерство Уорда было бесспорным, когда он окончил колледж, где у него было всего два перехвата, но команды редко бросали его.

К сожалению, Уорд изо всех сил пытался оставаться на поле с «Браунами» в течение своих трех сезонов. Он сыграл только 37 игр из возможных 48, причем 13 игр в год его новичка были его наивысшей оценкой.

Несмотря на упущенное время, Уорд отыграл семь передач, заставил два нащупывания, восстановил три нащупывания и совершил защитный тачдаун.

Вступая в свой четвертый сезон, верхний угол Браунса был оценен как восьмой лучший угол в НФЛ по результатам опроса, проведенного ESPN (подписчик, $).Опрос использует руководителей, тренеров и игроков для определения рейтинга. В прошлом году Уорд был удостоен почетного упоминания.

В этом году Уорд получил третье место в качестве своей высокой оценки, в то время как его самый низкий рейтинг занял 13-е место в целом. Его способность освещать вопросы выделялась:

«Его способность бегать с людьми и прикрывать людей — это то, что его отличает», — сказал координатор AFC. «Технически он добивается цели. Но он настоящий пресс-секретарь, а их не так много «.

Следует отметить отрицательную сторону руководителя, у которого был другой взгляд на него из-за его ограниченной физической игры:

«Отсутствие физической формы — проблема, но он атлетичен с хорошими инстинктами, и это [Браунс] проходит спешка даст ему возможности », — сказал специалист по оценке персонала NFC.

Пока Браунс и Уорд обсуждают возможное продление контракта, будет интересно узнать, попадет ли Уорд в первую пятерку или топ-10 за свою позицию. В настоящее время Джеймс Брэдберри имеет восьмой по величине контракт с крайним защитником на сумму 43,5 миллиона долларов. Тре-Дэвиус Уайт занимает пятое место с общим контрактом почти на 70 миллионов долларов, а Джален Рэмси занимает первое место с контрактом на 100 миллионов долларов.

Новый контракт со средним классом — Уважение

«Не смотрите в глаза белым людям.”

Это был совет, который 14-летнему Эммету Тиллю дала его мать перед поездкой из Чикаго в Миссисипи летом 1955 года. Эммет сделал больше, якобы решившись на вызов друзей флиртовать с белым. женщина. Через несколько дней его жестоко избили и убили. На похоронах Эммета, по настоянию его матери, его труп был показан таким, каким он был найден. Изображение изувеченного тела Эммета вызвало возмущение в стране и помогло разжечь движение за гражданские права.Похожий момент может произойти, когда мы пишем, с национальными и даже глобальными протестами против убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Смотреть другому человеку в глаза — это утверждение гражданского и морального равенства. Представители «низшей» расы, класса или пола должны опускать глаза в знак уважения. Когда мы не уважаем кого-то, мы «смотрим на него свысока». Истинная республика равных — это республика, в которой каждый человек «может высказывать свое мнение, ходить среди своих собратьев и смотреть друг другу прямо в глаза», как пишет принстонский философ Филип Петтит (ченнелинг Джона Мильтона): «Они могут вызывать уважение от те, с кем имеют дело.”

Как мы утверждали в этой книге, качество жизни среднего класса следует измерять не только в долларах, часах и ожидаемой продолжительности жизни, но и с точки зрения личных отношений и здоровья. Но уважение тоже имеет значение. Уважение проявляется в том, как мы относимся друг к другу в повседневной жизни, и в том, как мы думаем друг о друге как о членах нашего общего сообщества.

Как уважение влияет на качество нашей жизни?

Во-первых, имеет значение степень, в которой мы чувствуем себя уважаемыми в наших межличностных взаимодействиях . Неуважение между супругами — самый сильный предиктор развода (не случайно закатанные глаза являются одним из лучших физических показателей). Но то, как мы относимся к каждому человеку, с которым сталкиваемся, имеет значение, особенно когда эти взаимодействия накапливаются в течение дня. Как мы утверждали выше, качество жизни — это добро в отношениях, а хорошие отношения основаны на взаимном уважении.

Во-вторых, с уважением относятся к , что мы принадлежим к сообществу или обществу, и имеет значение чувство принадлежности. Люди от природы ориентированы на группы, и одна из проблем больших, плотных и разнообразных современных обществ — создание солидарности между незнакомцами. Уважение — это сигнал о взаимной принадлежности к обществу. «Оскорбить» кого-то — значит нанести ему социальную травму.

В-третьих, уважение является важной основой для равного обращения . Дискриминацию следует рассматривать как высшую форму неуважения. Например, межличностный расизм — это неуважение, возможно, глубочайшего из его проявлений. Исследования показали, что полицейские менее уважительно относятся к темнокожим и латиноамериканцам на обычных дорожных остановках и что белые люди в значительной степени освобождены от такого рода полицейского надзора. Отсутствие уважения к различиям — будь то по расе, возрасту, классу, религии, полу или географии — фатально подрывает плюрализм и равенство. Сексуальные домогательства можно рассматривать в аналогичных рамках, что свидетельствует не только о неравном соотношении сил, но и об отсутствии уважения.

Снобизм — тоже форма неуважения.Если некоторых из наших сограждан называют «белым мусором» или «достойными сожаления», «цепляющимися за свое оружие и библии», они, возможно, не ошибаются в том, что их не уважают. Чтобы быть ясным, мы не говорим, что эти выражения неуважения относятся к одному и тому же порядку, особенно в отношении обращения с чернокожими американцами. Наша точка зрения просто заключается в том, что неуважение может пересекать множество различных линий.

В-четвертых, уважение является основой равноправия в отношениях, — равноправия — и обеспечивает моральную основу для других видов равенства, включая юридические права и материальные ресурсы.Системы социального страхования опираются на коллективное чувство гражданственности — того, что мы должны друг другу, — которое, в свою очередь, основывается на равном уважении друг к другу. Отсутствие уважения к другой группе может привести к отсутствию поддержки политики, которая предоставляет им помощь или возможности, например политики социального обеспечения. Затем неравенство усиливается, что ведет к еще большей сегрегации, что еще больше подрывает сочувствие и уважение.

В-пятых, самоуважение важно для индивидуального процветания. Конечно, уважать себя легче, если другие уважают вас (одна из причин, по которой дискриминация может привести к таким страданиям). Но одного уважения извне недостаточно. Агентство, ответственность и независимость — все зависит от уважения к себе. Если вы предпочитаете язык психологии, мы могли бы использовать здесь такие термины, как самоэффективность и самооценка. Но суть была бы в том же. Джон Ролз утверждал, что самоуважение является «основным благом», потому что «без [самоуважения] может показаться, что ничего не стоит делать, или, если некоторые вещи имеют для нас ценность, нам не хватает воли, чтобы стремиться к ним.”

Вряд ли нужно говорить, что измерить уважение сложно, а еще сложнее сформулировать политику, способствующую уважению. Но ни один из этих фактов не умаляет важности уважения.

Что мы можем сказать о нынешнем уважении в Америке, особенно в отношении среднего класса? Картина выглядит смешанной. Сначала хорошие новости. В 2018 году девять из десяти граждан США сообщили, что вчера к ним «весь день относились с уважением». Аналогичная доля, в том числе представители среднего класса, заявили, что на работе к ним «относятся с уважением».Это может помочь объяснить, почему безработица так пагубно сказывается на благополучии, особенно в течение длительного периода. Двое из пяти человек, не имеющих работы более 6 месяцев, сообщают о потере чувства собственного достоинства. Это напоминание о том, что работа — это гораздо больше, чем просто экономическая деятельность.

Но верно также и то, что около половины чернокожих рабочих говорят, что на работе с ними обращались несправедливо из-за их расы, а четыре из десяти работающих женщин сообщают, что чувствуют себя подвергнутыми дискриминации по признаку пола. Многие цветные американцы, особенно латиноамериканцы, а также те, кто не имеет высшего образования, сообщают, что они чувствуют себя «несправедливо осужденными из-за того языка, на котором они выражаются.«Разрыв в образовании по этому вопросу наиболее велик среди белых людей, где люди без высшего образования на 11 процентных пунктов чаще сообщают о том, что их осуждают за свой язык (34 процента), чем их сверстники с высшим образованием (23 процента). Это одна из многих областей, где класс и раса пересекаются; хорошо образованным американцам нужно быть осторожными, чтобы не смотреть свысока на своих сограждан.

Президент Трамп усилил тенденцию к неуважению в публичных выступлениях. Большинство американцев (85 процентов) говорят, что политические дебаты в США.За последние несколько лет С. стал менее уважительным. Поляризация больше не проблема Конгресса, но и наших сообществ. Более половины американцев, идентифицирующих себя как демократы или республиканцы, теперь имеют «очень неблагоприятные» взгляды на тех, кто поддерживает другую партию. Противники стали врагами.

Здесь действует неприятная петля обратной связи между избирателями и политиками. По словам Пью, «в то время как большинство демократов (78 процентов) говорят, что для республиканских выборных должностных лиц очень важно относиться к демократическим чиновникам с уважением, только около половины (47 процентов) считают, что для официальных лиц их партии очень важно относиться к республиканским политикам с уважением. уважать.Подобное лицемерие наблюдается и среди избирателей-республиканцев. Надежды на то, что пандемия COVID-19 устранит раскол в стране, быстро развеялись. Отношение к последствиям вируса, а также дискуссии о надлежащих ответных мерах политики и действия президента по урегулированию кризиса — все это резко разошлось.

Жизнь — это уважение. И вы должны отдать это, чтобы получить это.

Женщина , Лас-Вегас, Невада

Уважение обычно не рассматривается как цель государственной политики.Но мы думаем, что так и должно быть. Конечно, мы не имеем в виду, что должны пытаться найти эмпирические меры уважения, которые можно было бы включить в таблицы регрессии оценочных исследований. Мы имеем в виду, что политика должна разрабатываться таким образом, чтобы при прочих равных условиях сигнализировать, вызывать и поощрять большее уважение.

Наша самая действенная политика по укреплению уважения — это национальная служба, как описано в главе 3. Проведение времени с людьми, отличными от нас, особенно если они заняты коллективными задачами, как доказано, уменьшает предвзятость и непредвзятость.Он создает социальный капитал — и вызывает уважение. Другие политики уважения подразделяются на четыре категории: образование, лидерство, политика и само формирование политики. Мы кратко опишем каждую область и предложим конкретную идею для каждой.

Уважение — это не только добродетель, но и умение. Все мы должны научиться сложному гражданскому искусству сочувствия и сдержанности. Что особенно важно, мы должны научиться различать идеи и идентичности. Обычно мы должны иметь возможность не соглашаться с чьими-либо идеями, не ставя под сомнение их личность; а кто-то может не согласиться с нашими идеями в том же духе.Эта способность жизненно важна для поддержания уважения в контексте ожесточенных разногласий — и то, и другое важно для демократии. Именно в этом духе Роберт Литан утверждает, что дебаты в старшей школе могут спасти Америку, научив, как «подкреплять аргументы доказательствами (а не фейковыми новостями!)… Говорить убедительно в гражданской манере; и, что, пожалуй, наиболее важно, возможность спорить с обеих сторон практически по любому вопросу или предмету ». Аналогичным образом следует поощрять такие инициативы, как межвузовский «Кубок этики», который способствует коллективным обсуждениям.

Социальные сети предоставляют важную платформу для взаимодействия, и важно научиться уважительно действовать в такой среде. Цифровое неуважение — это новая проблема, которую можно решить только путем применения правильных норм или «правил дорожного движения» в этой среде. Как правильно отмечает социолог UNC Зейнеп Туфекчи, «создание осведомленной общественности требует, по крайней мере, некоторых действенных сигналов, которые отличают правду от лжи [но]… сегодняшние алгоритмы взаимодействия… не поддерживают никаких идеалов о здоровой общественной сфере.”Ряд мер может помочь:

Еще одно конкретное предложение по воспитанию уважения среди молодежи состоит в том, чтобы школьные советы требовали от каждого американского студента присутствовать на церемонии получения гражданства перед окончанием средней школы. Эти церемонии глубоко и красочно патриотичны. Они напоминают о ценностях, которые делают нашу нацию такой особенной; одна из причин, по которой федеральная судебная система поощряет участие школ. Многие церемонии необходимо будет перенести в более крупные места, как некоторые из них уже сделали, возможно, в аудиторию самой средней школы, или в местный театр, или в другое общественное пространство.Они могут стать общественными мероприятиями, а не просто семейными. Возможно, старшеклассники перед выпуском смогут пройти тот же тест на гражданство, что и новоиспеченные американцы.

Цель здесь — улучшить отношение американцев к иммигрантам, которые исторически были источником следующего среднего класса.

Уважение проявляется очень прямо и лично. Но это также моделируется для нас — или нет — общественными деятелями. Как отмечалось выше, большинство американцев видят, что наш политический дискурс превращается в неуважение. Вместо того чтобы обсуждать идеи, политика слишком часто состоит из унижающих достоинство людей. Опасность состоит в том, что это просачивается в общие взгляды.

Здесь имеют значение и политический этос, и избирательные процедуры. Нам нужны политики, учителя и проповедники, которые воплощают и выражают ценность уважения — и институциональные нормы, поддерживающие уважительный обмен. Чтобы было ясно, мы не выступаем за конформистскую вежливость. Разногласия часто доставляют дискомфорт. Дело просто в том, что все мы, и прежде всего те, кто наделен властью или видимостью, или и то, и другое, должны обладать дисциплиной и навыками, чтобы не соглашаться друг с другом, не унижая друг друга.

Такие организации, как Braver Angels (ранее Better Angels), работают над преодолением пристрастия и поляризации на низовом уровне, проводя однодневные «красно-синие семинары» с целью научиться «не соглашаться уважительно. »Это ценная работа. Но долгосрочная цель должна состоять в том, чтобы сделать эту часть нашего образа жизни, поклонения и работы рядом друг с другом.

Но процедуры, системы и правила тоже имеют значение. В демократии, где каждый гражданин пользуется равным уважением, их голоса также должны учитываться одинаково.Прямо сейчас политическая система США несбалансирована и несправедлива; мы не очень репрезентативная демократия. И ситуация становится только хуже — к 2040 году, например, вполне вероятно, что 30 процентов американцев выберут 70 процентов сенаторов США.

Политика и программы могут усиливать или разрушать уважение по своей сути, способу их проведения и политическим месседжам вокруг них. Политолог из Массачусетского технологического института Андреа Кэмпбелл называет это «эффектами обратной связи с политикой». Бесплатное школьное питание или социальные выплаты могут осуществляться, например, стигматизирующими способами. Физическая среда в офисах социального обеспечения или по безработице, а также тон общения с чиновниками могут посылать сигнал уважения тем, кто входит в дверь — или нет. Успех образовательных программ для подростков в некоторой степени зависит от того, относятся ли к участникам с уважением и имеют ли они личное участие и статус.

Даже способ разработки политики может быть более или менее уважительным, особенно по отношению к тем, кто является предполагаемыми бенефициарами.Политика обычно разрабатывается в правительственных ведомствах, университетах и ​​аналитических центрах профессионалами, вооруженными данными, навыками и исследованиями. Но также важно учитывать опыт и голоса граждан — «общественного мнения», если использовать термин Даниила Янкеловича.

Должно стать нормой созывать «Гражданские жюри» для работы над разработкой политики. Вот как могут работать такие жюри:

В научных кругах Гражданские жюри рассматриваются как пример «совместного исследования действий. «Для нас они являются осязаемым выражением партнерства между государством и гражданином и демократического уважения. На сегодняшний день они являются результатом в основном добровольных и благотворительных усилий и неоднородны по качеству. Мы считаем, что гражданские жюри следует рассматривать как важную часть стандартного процесса разработки политики.

Мы считаем, что определенные государственные политики, в том числе изложенные здесь, могут способствовать созданию и поддержанию уважения. Но мы не питаем иллюзий. Как правило, уважение не является результатом хорошей технократической политики или правильной педагогики.Это вопрос культуры, норм и лидерства.

Мы также хотим подчеркнуть важные различия между уважением к другим и отставкой или бездействием перед лицом несправедливости, а также предостеречь от использования узких идеалов «респектабельности» против определенных групп. Протест, несогласие и праведный гнев могут быть выражением уважения. Встав на колени перед гимном в знак протеста против расистского обращения с чернокожими американцами, Колин Каперник не проявил неуважения к своей стране.Он проявлял глубокое уважение к ценностям, его стране — и просил нас жить в соответствии с ними. Точно так же мы не должны объединять идею «быть респектабельным» с подчинением или почтением — очень часто это означает прямо противоположное.

Уважение выражается и создается в том, как наши лидеры обращаются друг с другом, особенно со своими оппонентами, а также в языке и тоне, которые они используют в отношении людей, особенно тех, кто от них отличается. Но уважение не будет просто стекать сверху.Он создается и выражается в том, как мы относимся друг к другу «в гуще повседневной жизни». Уважение — одна из основополагающих ценностей американского среднего класса, и она нуждается в обновлении. Нам нужно общество, в котором каждый из нас готов и может смотреть друг другу прямо в глаза.

Особая благодарность Ханне Ван Дри и Эмбер Смит за их исследовательскую поддержку.

Америка может быть такой же сильной, как американский средний класс. Мы считаем, что описанный здесь новый контракт, основанный на основных принципах партнерства, предотвращения и плюрализма, обещает лучшее будущее для среднего класса — и, следовательно, для нации.Поделитесь с нами вашими мыслями.

Об авторах

Ричард В. Ривз

Джон К. и Нэнси Д. Уайтхед, председатель, старший научный сотрудник — экономические исследования, директор — Инициатива будущего среднего класса, директор — Центр по проблемам детей и семьи

Ричард В. Ривз — старший научный сотрудник Брукингса и директор инициативы «Будущее среднего класса».Его исследования посвящены среднему классу, неравенству и социальной мобильности.

Изабель В. Сохилл

Старший научный сотрудник — Экономические исследования, Центр по проблемам детей и семьи, Инициатива будущего среднего класса

Изабель В. Сохилл — старший научный сотрудник Брукингса, работающий в рамках инициативы «Будущее среднего класса». Ее исследования включают экономический рост, бедность, социальную мобильность и неравенство.

Почему они не уважают мой прекрасный дом?

ДОРОГАЯ МИСС МАННЕРС: Я замужем за своим мужем уже 35 лет, и его братья и сестры относятся к нашему дому без всякого уважения.

Мы живем в скромном доме по собственному выбору. Нас только двое, детей нет, и мы считаем, что нужно оставить меньший след. Мы могли бы позволить себе дом в три раза больше, но планируем остаться и максимально заботиться об окружающей среде.

Я профессиональный дизайнер интерьеров, поэтому наша мебель, произведения искусства и аксессуары были тщательно отобраны, чтобы сделать наш небольшой дом теплым и гостеприимным.

Но когда приходят родственники, они обращаются с нашим домом так, как будто мы живем на свалке. Они ставят ноги на мебель, роняют еду на ковер и не пытаются ее поднять, проливают вино на покрывала (это уже другая проблема) и оставляют мокрые стаканы на деревянных столешницах. Затем они уходят, когда ужин, поздний завтрак или что-то еще заканчивается, без каких-либо усилий или предложений помочь с уборкой.

Я не особо возражаю против уборки, так как они не заботятся о посуде и неоднократно выбрасывали столовое серебро в мусор. Я бы предпочел сделать это сам, чтобы не потерять или сломать посуду.

Почему они не уважают наш дом — или, что более важно, относятся к нам без уважения? Я расстраиваюсь и злюсь, потому что мой муж никогда не говорит ни слова. Он самый младший, четвертый мальчик в своей многодетной семье.

Думаю, у меня двоякий вопрос: почему неуважение и почему мой муж не говорит?

GENTLE READER: Потому что он вырос с домашними привычками этих людей и поэтому видит только обычную небрежность там, где вы видите неуважение.Отсутствие злонамеренной мотивации не избавит вас от винных пятен с вашего покрывала — что поможет? — но устранение гнева поможет вам справиться с этой ситуацией.

Вы говорите, что не против убраться, правда? Мисс Маннерс подумала бы, что вам будет проще накрыть столы подносами или подставками и использовать старые покрывала.

Их визиты — не время, чтобы продемонстрировать свои навыки украшения интерьера.

И вместо того, чтобы ожидать, что ваш муж заговорит, разве он не мог просто прибраться?

УВАЖАЕМЫЕ MISS MANNERS: У меня хроническая проблема с коленом, из-за которой я хожу медленно — не неподвижно, но достаточно медленно, чтобы в группе я всегда оставался позади.Я догоняю, когда могу. Мне неловко быть таким очевидным.

Что я могу или должен сказать, когда остаюсь в пыли?

НЕЖНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ: «Подождите, ребята»?

Конечно, потом забывают, и это происходит снова и снова.

Мисс Мэннерс, чей изящный рост (она невысокого роста) ставит ее в такое положение, сочла эффективным подождать, пока другие заметят ее пропажу — возможно, они даже разговаривали с ней, глядя прямо перед собой, и в конце концов задались вопросом, почему она не отвечает.

Пожалуйста, присылайте свои вопросы мисс Мэннерс на ее веб-сайте www. missmanners.com; на ее электронную почту [email protected]; или по почте на адрес Miss Manners, Andrews McMeel Syndication, 1130 Walnut St., Kansas City, MO 64106.

7 способов быть уважаемыми (и один шаг к тому, чтобы добиться большего уважения от других)

Хотя уважение должно быть для нас второй натурой (Арета сделала
чертовски уверен, что мы знали, как это произносить по буквам и практиковать это), кажется,
его большой дефицит в современном мире.От скупых твитов до кликайских
поведение на игровой площадке, уважение явно необходимо для возвращения.
Хорошая новость в том, что вы можете сыграть большую роль в установлении уважения.
революцию, просто моделируя уважение к себе и обучая свою девушку
следовать примеру.

Вот 7 простых способов научить девушку быть более уважительной сегодня:

1. Слушайте и присутствуйте
Если говорит кто-то другой,
дайте им возможность выслушать и подумать о том, что они
сказал, прежде чем ответить, сформировать собственное мнение или отклонить
их. Ваша девушка может не согласиться с тем, что вам говорят, и это
абсолютно нормально (а иногда и важно!) для ее выражения, но она
следует дождаться своей очереди, обратить внимание и не делать поспешных выводов.
Мало ли, то, что кто-то скажет, может ее удивить!

2. Думайте о чувствах других

Поговорите со своей девушкой о том, как она может чувствовать гнев, грусть или даже
смущается, если кто-то закатывает глаза при одной из ее идей или говорит
над ней, когда она пыталась заговорить.Может быть еще хуже
слышать, что кто-то звал ее по имени или высмеивал ее. С
она не хочет так себя чувствовать, она должна сделать все возможное, чтобы
других тоже не заставляют так думать.

3. Признайте других и скажите спасибо

Если ваша девушка выполнила половину работы над научным проектом, но ее
партнер взял на себя всю заслугу, как бы она себя чувствовала? Наверное, довольно
огорчать. Точно так же, если она сделала подарок другой девочке в школе, и
эта подруга никогда не говорила спасибо, она могла бы смутиться или подумать, что
подарок был не очень хорошим. Дать другим понять, что их усилия имеют значение
и поблагодарить их за время, работу и / или внимательность не
нужно больше, чем несколько секунд, но это имеет большое значение.

4. Обращайтесь к ошибкам с добротой

Все, даже ваша девушка, ошибаются! Пусть она вспомнит
в какое-то время она немного напортачила. Хотела бы она, чтобы ее вызывали и
унижена перед друзьями, иначе ей стало бы лучше, если бы
кто-то отвел ее в сторону, осторожно рассказал об ошибке, а затем
помогли ей поправиться в следующий раз? Мы все люди, и мы все идем
время от времени нуждаться в помощи.Помогая другим расти на их
ошибки с достоинством — это просто достойный поступок.

5. Принимайте решения, основываясь на том, что правильно, а не на том, кто вам нравится

Иногда вашей девушке легче соглашаться с
толпу и либо имитируют поведение своих друзей, либо выбирают их
идеи по сравнению с другими из чувства лояльности или для получения благосклонности
с более популярными детьми, но это неразумно и несправедливо. Поговорите со своим
девушка о том, как взвесить все за и против того выбора, который она делает в своем
повседневной жизни, думать о том, что правильно и что приведет к
лучшие результаты для всех участников.Иногда требуется мужество, чтобы стоять
вверх и поддерживают менее популярные взгляды, но это не значит, что это не
Стоит делать. Когда мы играем, люди не только обижаются.
фаворитов, но иногда мы можем принимать неверные решения, даже если
более серьезные последствия.

6. Соблюдайте физические границы

Тело каждого принадлежит ему, и каждый имеет право
определите уровень и тип физического контакта, который им удобен
с участием. Например, некоторые люди любят, когда их обнимают, некоторые
люди этого не делают, и это нормально! Поговорите со своей девушкой о важности
уважать личные предпочтения людей и как она должна настаивать на
другие также уважают ее границы.

7. Живи и давай жить другим

В нашем огромном большом мире существует миллиард различных
способы прожить жизнь, и это то, что делает жизнь интересной! Так долго как
все проявляют уважение и никто никому не причиняет вреда, это
важно сделать шаг назад и признать, что нет единственного правильного пути
существовать на этой планете.

И, наконец, как ваша девушка может получить больше уважения в своей жизни? Говорить с
ей про слово целостность . Тот, у кого есть непорочность,
честен, верен своему слову, делает все, что в их силах, и признает
свои недостатки, не извиняясь, не скрывая и не передавая
винить кого-то другого.Никто не идеален, но когда твоя девушка
честно живет своей жизнью, она заслужит уважение других и сможет
чтобы чувствовать себя хорошо, как личность — и заставит других почувствовать
лучше в процессе.

Lean.org — Институт бережливого предпринимательства | Бережливое производство | Бережливое производство | LEI

Lean.org — Институт бережливого предпринимательства | Бережливое производство | Бережливое производство | LEI | Бережливые услуги

Онлайн-обучение

Код

LEI предлагает индивидуальные или интерактивные онлайн-курсы под руководством инструктора, разработанные с использованием различных методов обучения, включая видео, коучинг и мероприятия.

Получите доступ к последним достижениям в области рационального лидерства и управления

Один платеж. Неограниченное количество регистраций.

Давайте вместе разработаем план бережливого обучения для вас, вашей команды или вашей организации.

Подробнее о партнерских отношениях »

Код

LEI позволяет адаптировать и проводить практически любые наши популярные и специализированные семинары, чтобы помочь в достижении ваших краткосрочных и долгосрочных целей или разработать индивидуальную программу для повышения потенциала вашей команды.

И с чего начать свой путь бережливого производства

Основанный на цели, процессе и уважении к людям, бережливое производство способствует созданию максимальной ценности для клиента при минимальном использовании ресурсов, времени, энергии и усилий.

Вы решаете проблему или ее симптом?

Практика повторного запроса , почему , всякий раз, когда возникает проблема, чтобы выйти за рамки очевидных симптомов и обнаружить первопричину.

Что такое бережливая разработка продуктов и процессов (LPPD)?

LPPD — это мощная система для разработки новых продуктов, доказавшая свою эффективность в больших и малых компаниях в различных отраслях промышленности.

Просмотрите веб-семинары, подкасты, видео и другие материалы по LEI

Это удобные способы поделиться с вами и членами вашей команды практическими знаниями от опытных руководителей, практиков и коучей по бережливому производству.

Рабочие тетради для обучения и обучения других

Фонд стипендий и благотворительности Джеймса П. Вомака

Подпишитесь на нашу рассылку новостей »

У Ареты Франклин была сила. Действительно ли мы уважали это?

Не имело значения, был ли это духовный негр или что-то вроде Битлз.Для нее это была мокрая глина. Супремы, Фрэнк Синатра, Леонард Коэн, Адель, Саймон и Гарфанкел, Джеймс Тейлор,? и Mysterians, C&C Music Factory: она курировала больше ремонтных работ, чем генеральный подрядчик. В 1979 году она воспользовалась случаем «The Thrill Is Gone» Би Би Кинга, чтобы позволить своему бэк-вокалисту воскликнуть, что она (и они) «наконец-то свободны». Ближе к концу своей веселой и веселой версии песни Сэма и Дэйва «Hold On, I’m Comin ‘» из альбома 1981 года «Love All the Hurt Away» она подбросила несколько «бип-бипов» и пара строк из «Маленького Джека Хорнера», потому что она знала, что сможет заставить это работать.

Если хорошая соул-музыка похожа на хорошее барбекю — приготовленное на медленном огне, отваливающееся от костей, — к 1980-м годам она станет мастером пит-стопа, тявкающей, лающей и рыдающей, но также говорящей в песнях и проповедующей. Вы знаете уголь и хрящ, кусочки сахара, соли и жира, скажем, на идеально приготовленном куске ребер? Большинство песен этой женщины были запятнаны таким образом. Но если бы мисс Франклин сказала вам, что она возьмет классическую песню в стиле R&B и добавит небольшой детский стишок, вы бы нервничали. Неужели 1986 год действительно нуждался в кавере на «Jumpin’ Jack Flash? » Возможно нет.Но она все равно сделала это — и решительно — и бросила «аллилуйя», пока она была в этом.

Но к тому моменту мисс Франклин, казалось, была на пути к тому, чтобы стать кем-то, кому, возможно, нравились сомнения в культуре. Она слишком сильно любила музыку, чтобы быть рудиментарным, ностальгическим или приниженным. Она хотела — знаете, чего хотела. И в конце концов добиться уважения оказалось непросто. Я, по крайней мере, помню, как сидел на своей кровати, смотрел Грэмми 1998 года и слышал, что она заменит Лучано Паваротти, и закатил мне глаза.Мисс Франклин знала. Она вышла туда, спела немного Пуччини и в шоке покинула страну. Королева оперы тоже?

Возможно ли, что, несмотря на вехи и груды Грэмми (ныне несуществующая категория женского вокала в стиле R&B, казалось, придумана специально для нее; она выиграла первые восемь), несмотря на то, что, как известно, была коронована как величайшая певица всех времен в обширный обзор Rolling Stone, , несмотря на то, что он был Аретой Франклин , Величайший также был довольно недооценен — ​​как пианист, как аранжировщик (у кого было большее воображение, когда дело доходило до раскрашивания песни с бэк-вокалистами), как исполнителя альбома? Несмотря на тяжелую утрату в мире из-за ее смерти, несмотря на то, что ее имя было не столько нарицательным, сколько духовным обитателем нашего настоящего дома , несмотря на то, что она давала нам саундтреки к одиночеству, любовным ласкам, радости, церкви, обедам и барам, церемонии вступления в должность, медали и почетные звания, несмотря на то, что она была единственной Аретой, о которой большинство из нас когда-либо слышало, возможно ли, что мы приняли ее как должное, что, не сумев сделать ее президентом, святым или своей собственной страной, мы все еще могли не оказать ей достаточно уважения ? Только немного.

Вызов консультанта для обновления базы данных для межучрежденческого предотвращения насилия в отношении женщин под руководством ВОЗ и Структуры УВАЖЕНИЯ для политиков под руководством ВОЗ

Департамент сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) ВОЗ ищет консультанта для помощи в его работе обновить базу фактических данных для системы RESPECT по предотвращению насилия в отношении женщин посредством систематического обзора (ов) доказательств

Организационная база

Департамент сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) работает над улучшением сексуального и репродуктивного здоровья, заказывая исследования, разрабатывая руководства и инструменты по конкретным темам здравоохранения, и поддержка стран для внедрения этих инструментов, а также создание
фактические данные по конкретным вопросам здоровья.Департамент занимается тематическими областями, связанными с уязвимостью к проблемам сексуального и репродуктивного здоровья, с тем чтобы содействовать справедливому доступу к услугам и правам на сексуальное и репродуктивное здоровье для всех. Эти
деятельность соответствует цели 3 в области устойчивого развития (ЦУР), направленной на обеспечение здоровья и благополучия для всех, и цели 5 ЦУР, которая способствует гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девочек.

СРЗ
включает Специальную программу исследований, разработок и подготовки научных кадров в области репродукции человека ПРООН / ЮНФПА / ЮНИСЕФ / ВОЗ / Всемирного банка ( HRP ).

HRP является основным инструментом в системе Организации Объединенных Наций для поощрения, проведения, оценки и координации междисциплинарных исследований в области сексуального и репродуктивного здоровья; для сотрудничества со странами в укреплении национального потенциала для проведения
это исследование; для поощрения и облегчения использования результатов исследований при разработке политики и планировании охраны сексуального и репродуктивного здоровья; и для установления стандартов и руководящих принципов, включая технические и этические принципы, в полевых условиях.
исследований сексуального и репродуктивного здоровья.Дополнительная информация о СРЗ и HRP.

Предыстория работы

Работа будет проводиться в контексте работы Департамента по борьбе с насилием в отношении женщин. Широко признано, что насилие в отношении женщин и девочек является серьезной проблемой общественного здравоохранения и требует неотложного предотвращения. В 2019 г.
ВОЗ и «ООН-женщины» опубликовали концепцию по предотвращению насилия в отношении женщин под названием «УВАЖЕНИЕ женщин ».
Рамки одобрены 12 другими агентствами.Каждая буква УВАЖЕНИЯ обозначает одну из семи стратегий профилактики, которые включают вмешательства с различной доказательной базой. УВАЖЕНИЕ означает следующие стратегии:

 • R Укрепление навыков уважительных отношений
 • E Расширение прав и возможностей женщин
 • S Обеспечение услуг
 • Сокращение бедности
 • Создание благоприятных условий
 • C Жестокое обращение с детьми и подростками предотвратил
 • T трансформацию гендерных взглядов, убеждений и норм.

Для каждой из семи стратегий существуют вмешательства с разной степенью доказательности — одни являются многообещающими, другие требуют дополнительных доказательств или имеют противоречивые данные, а третьи нуждаются в оценке. RESPECT строит
по ряду обзоров, включая систематический обзор обзоров, опубликованных в 2015 году в журнале Lancet, а также дополнительные обзоры различных категорий вмешательств. После публикации RESPECT были оценены еще несколько исследований и
обзоры, опубликованные, в том числе через DFID UK Govt, финансируемую инициативой What Works.Кроме того, «ООН-женщины» и ВОЗ также опубликовали пакет реализации RESPECT с дополнительными примерами оцененных вмешательств (26 в
общее).

Чтобы обобщить новые данные и обновить RESPECT, данное консультационное агентство стремится провести систематический обзор обзоров для выявления новых обзоров и оценок эффективных стратегий предотвращения насилия в отношении женщин.

Краткое описание обязанностей

Общая цель состоит в обновлении доказательной базы, используемой для системы RESPECT по предотвращению насилия в отношении женщин.Под руководством координатора департамента по вопросам насилия в отношении женщин консультант будет:

1. Провести систематический обзор обзоров, чтобы ответить на следующие вопросы. : Какие виды вмешательств / стратегий эффективны в предотвращении и / или сокращении различных формы насилия в отношении женщин с акцентом на интимного партнера
насилие, сексуальное насилие без партнера и сексуальное насилие над детьми и подростками? И каково качество имеющихся доказательств?

 • Подготовить, пересмотреть и представить протокол для систематического обзора обзоров как качественных, так и количественных оценочных обзоров и исследований, включая подготовку терминов MESH, критериев включения и исключения, стратегии поиска и оценки качества
  методы и планы анализа
 • Проведите систематический поиск обзоров и оценочных исследований, используя стратегию поиска, указанную в протоколе.
 • Синтезировать доказательства, включая оценку качества доказательств с использованием стандартных методов
 • Подготовить и отправить рукописи в рецензируемый журнал

2. Содействовать обновлению страницы доказательств на странице RESPECT предотвращение насилия в отношении женщин (страницы 10-11 документа)

 • Определить новые категории вмешательств, для которых систематический обзор обзоров новых доказательств
 • Предложите обновления рейтингов вмешательств в соответствии с категориями, описанными в RESPECT
 • Подготовьте не менее 2-3 текстовых полей (по 100 слов каждое) с описанием дополнительных примеров вмешательств.

Основные знания и навыки

Основные :

Опыт проведения систематических обзоров и обобщения данных в качественных и количественных исследованиях не менее 5 лет.

Опыт работы или знание насилия в отношении женщин

Отличный письменный английский и навыки подготовки рукописей к публикации

Желательно :

Опыт работы в области гендерного равенства или сексуального и репродуктивного здоровья

Продемонстрированная способность управлять множеством результатов и предоставлять высококачественные продукты в сжатые сроки

Основные образовательные квалификации

По крайней мере, степень магистра в области общественного здравоохранения или гендерных исследований или родственная степень

Желаемые образовательные квалификации

Докторантура со специализацией в вопросах насилия в отношении женщин, сексуального и репродуктивного здоровья или гендерного равенства .

Comments